Felhasználási feltételek

Telefonszám 06 70 39 89 329

Email info@xbutor.hu

Felhasználási feltételek

A termékekhez kapcsolódó opciókra az ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK.

Az X Bútor Webáruházban csak 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak. A vásárlási feltételek elfogadásával Ön nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte. Rendelés véglegesítésekor a szállítási információk elfogadásával a vásárló tudomásúl veszi az áruház szabályzatát és rendelkezéseit.

Általános feltételek

Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését webáruházunkon keresztül hozzánk eljuttatta. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk. Amennyiben a termék nincs raktáron, abban az esetben a gyártás 6-8 hetet vesz igénybe (egyes esetekben ez akár 10-12 hét is lehet).
Ezzel egyidejűleg a megrendelő és az X Bútor Webáruház között adásvételi szerződés jön létre.

Az Internet-szolgáltatás minőségéből vagy hiányából, az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Ilyen esetben telefonon javasolt tisztázni a problémát.

A kínált termékek tulajdonságainak, adatainak, árainak stb. helyességére nagy figyelmet fordítottunk, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben mégis hibás ár vagy adat került a webáruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A vételár a termékek mellett feltüntetett forint ár (euro). Az X Bútor Webáruházban nincs semmilyen rejtett költség, az árak bruttóban értendőek. Az árváltozás jogát fenntartjuk! Amennyiben kiszállítást is kért, a kiszállítás vagy csomagküldés költségét a Szállítási menüpontban feltüntetett árak mutatják. Az internetes webáruházban lévő terméknél feltüntetett képek nem minden esetben adják vissza a termék pontos mását, ha nem elégedett egy adott termék képének minőségével, illetve ha szeretne egy jobb, részletesebb képet róla kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállítási költség 'kaputól kapuig' érvényes! 

Tehát a sofőrnek nem kötelessége bevinni az árut a lakásába, sem felvinni az esetleges emeletre! 

 

Garancia

A termékekhez minden esetben mellékeljük a jogszabályokban előírt és a kereskedelemben megszokott árukíséró szállítólevelet, melyek segítségével és az azon feltüntetett kódszámmal érvényesíteni lehet a garanciát.Sérült terméket kérjük ne vegyen át. Kizárólag azokra a termékekre vonatkozik a garancia, amit rendeltetésszerűen használtak és azon rongálás nyoma nem észlelhető. A garanciális ügyintézés további részleteire a Ptk-ba, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX.22.) Korm. redeletben foglaltak irányadók.

Fontos!

Ha a bútor kicsomagolásánál látja, hogy az elemen sérülés van, akkor kérjük, ne folytassa a bútor összeszerelését. A sérülésről készítsen fotókat, a szerelési rajzon jelölje be, hogy melyik elem a problémás és keresse fel webáruházunk ügyfélszolgálatát a hiba orvoslása miatt!

A bútor összeszerelése után nem áll módunkban garanciaként kezelni ezeket a sérüléseket. A garanciális igényt a szállítólevéllel tudja érvényesíteni.

A vásárlástól való elállás joga - 45/2014. (II. 26.)

Az Európai Unióban a fogyasztókat megilleti a jog, hogy az interneten megrendelt termékek megvételétől elálljanak. A 2014. június 13-a után vásárolt áruk esetében erre már 14 napig van lehetőségük.

A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt következő munkanapon jár le.

Önnek ezen az időszakon belül minden további nélkül joga van ahhoz, hogy bármilyen okból meggondolja magát a vásárlást illetően.

Ha élni kíván ezzel a joggal és eláll a vásárlástól, arról egyértelműen tájékoztatnia kell az érintett kereskedőt. Ezt e-mail üzenet formájában!

A szabályok szerint a kereskedőnek a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett. Elállás esetén a termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli.

Nagyméretű áruk (például bútorok) esetében a kereskedőnek a visszaküldés költségének legalább a becsült összegét közölnie kell Önnel. Miután Ön a kereskedőt értesítette arról, hogy el kíván állni a vásárlástól, 14 napja van az áru visszaküldésére.

Figyelem!
Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

A tizennégy napos gondolkodási idő nem vonatkozik többek között a következő árucikkekre:
- konkrét időpontra szóló repülő- és vonatjegyek, koncertjegyek, szobafoglalások,
- rendszeresen házhoz szállított élelmiszerek és italok (például a tejesember által hozott tej),
- egyedi megrendelésre készült, egyértelműen a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termékek (kárpitos bútoraink),
- lezárt adathordozók (például DVD-k), amelyeket átvételkor Ön felbontott.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Foglaló:

Amennyiben a szerződés teljesítése a felek megállapodása szerint megtörténik, akkor a vevő vételár jogcímen fennálló tartozása a foglaló összegével csökken. Tehát akkor, amikor számba veszik, hogy a vevő részéről a szerződéses vételár megfizetésre került-e, akkor a foglaló jogcímen megfizetett összeget is figyelembe veszik, mint a vételárfizetés részét.

Azonban nem minden szerződés megy teljesedésbe. Attól függően, hogy a szerződés meghiúsulása kinek róható fel, a foglalóként átadott összegnek is különböző sorsa lesz:

  • Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.
  • A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti.

 

Egyéb fontos rendelkezések

Egyéb nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Polgári törvénykönyv, valamint a kereskedelemre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

  1. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
  2. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
  3. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet; az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet.
  4. a szavatossági és jótállási felelősségére, illetve az ezzel összefüggésben érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak

 

 

Panasz esetén

 

Az eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben a megrendelő megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a megrendelőnek ennek ellenére valamilyen panasza merül fel a vásárlási szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a kapcsolat menüpont alatt lévő elérhetőségeken keresztül teheti meg.

Back to Top